DRUŽBENA ODGOVORNOST – SLO

Home DRUŽBENA ODGOVORNOST – SLO

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je sestavni del našega poslovanja in uspešnosti. Njeno vodilo sta etičnost in visoka kakovost naših izdelkov.  Poleg uspešnega poslovanja, v našem podjetju izvajamo tudi razne aktivnosti v dobro vseh okoli nas s katerimi prihajamo v stik pri poslovanju.

Ponosni smo na priznanje, ki nam ga je podelilo  podjetje Intertek za najbolj družbeno odgovorno podjetje v regiji.

Tako skrbimo za zaposlene, prijetno ter varno delovno mesto, za podporo in spodbudo organizacij okoli nas, ki jih sponzoriramo ter nesebično pomagamo, spoštujemo mednarodne in domače standarde s področja človekovih pravic in etičnih vidikov, pošteno delujemo s partnerji in dobavitelji, ter družbenega okolja in narave.

Humanitarnost in donacije

Usmerjenost v trajnostni razvoj in posluh za potrebe družbe nas dela še uspešnejše. S sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na področju športa, izobraževanja, kulture ter na humanitarnem področju.

Tako smo sponzorji različnih prireditev in dogodkov, aktivnosti in društev, športnih dejavnosti in izobraževalnih projektov kot so: RK Gorenje, Kulturno društvo Šmartno ob Paki,  Smučarski klub Beli Zajec, Humanitarni zavod Vid, Pomoč pri poplavah Šmartno ob Paki, Pust Mozirski, Hokejski klub Triglav in mnogi drugi.

Širši skupnosti okoli nas že vrsto let pomagamo k raznovrstnim uresničitvam svojih ciljev ter kakovostnemu življenju. Sponzoriranje ter donacije dojemamo kot našo dolžnost, ki jo opravljamo z veseljem in ponosom.

Izobraževanja

Znanje je moč !

Ker v našem podjetju MPT d.o.o. v to trdno verjamemo, se zavzemamo za izobraževanje zaposlenih.

Nove strokovnjake si zagotavljamo s štipendiranjem. Zavedamo se, da je moč v znanju, zato v podjetju vedno več vlagamo v mlade in v njihovo znanje. Svojim zaposlenim nudimo dodatna izobraževanja za svoja strokovna področja, kjer se lahko tako osebno kot tudi profesionalno izpopolnjujejo. Štipendiramo dijake in študente na področju termoplastov, strojništva ter ekonomije.

Zaposlene izobražujemo na področjih vodenja in osebnega razvoja, uporabe sodobne informacijske tehnologije in kakovosti. Konkurenčno okolje zahteva nenehno izpopolnjevanje ter razvoj na številnih področjih. Tako se z dodatnimi izobraževanji zaposlenih soočamo z izzivi sodobnega časa in globalne konkurence.

Varujemo okolje

V podjetju izražamo in izvajamo skrb za okolje na vseh segmentih delovanja. Zavezani smo k vsem okoljevarstvenim predpisom in določilom glede odpadkov in njihovega ločevanja, odlaganja ter možnosti recikliranja. Skrbi se za čim manjšo uporabo energentov, zmanjšanje povzročanja emisij, zmanjšanje količine odpadnega materiala s predelavo in optimiziranjem proizvodnega procesa, kar se kaže tudi pri uvedbi čistejših tehnologij.

Glede varovanja okolja, ozaveščamo tudi zaposlene, kar vpliva na širšo družbeno odgovornost. Dvigujemo zavest zaposlenih za varno in zdravju neškodljivo delo, ki ne povzroča čezmernih vplivov na okolje.

Kljub intenzivni rasti proizvodnje, smo predani smernicam trajnostnega razvoja in skrbi za okolje.

Skrb za zaposlene

Zavedamo se, kako pomembno vlogo imajo zaposleni v našem podjetju. Iz tega razloga so naše aktivnosti usmerjene v zadovoljstvo ter zdravje zaposlenih.

Skupaj gradimo krog zaupanja, medsebojnega učinkovitega sodelovanja, ter učenja.

Druženje sodelavcev je pomemben del kulture podjetja, zato organiziramo skupne športne aktivnosti, izlete, novoletna srečanja, kjer se zaposleni družijo in se v sproščenem okolju gibajo ter sprostijo.